12 Ekim 2019 Cumartesi

CANLI SOHBET NUMARALARIYaşam korkunun bittiği yerde başlar; hayattaki bazı korkularımız ileri düzeyde hayat kalitemizi düşürerek yol almamızı engeller ve hayatta bir çok konuda gerek iş hayatı
gerek aile ve sosyal yaşamımızda başarı,mutluluk ve huzurumuzu ciddi şekilde etkileyek hayatımızı son derece olumsuz bir şekilde etkiler. Bu hayatta korktuğumuz her ne va
rsa bir şekilde üzerine giderek ya da korkularımızla yüzleşerek bazı şeylerin çok daha yolunda gitmesini ve hayata karşı daha başarılı olmamızı sağlayabiliriz.
Korkularımız olduğu müddetçe hayatta daima bir ileri iki geri bir şekilde devam ederiz ve bu yüzden de son derece mutsuz ve huzursuz olarak hayatımıza devam ederiz.
Asıl hayat hiçbir korkunun olmadığında ve tamamen bunu yenebildiğinizde güzel ve işte ozaman başlar her şey olması gerektiği gibi. Korkular çünkü hayat boyu önümüzdeki en
büyük engeldir ve yapmak istediklerimizin,hayallerimizin önündeki belki de en büyük settir ve inanın hayatımızdaki bazı şeylerin olmamasındaki engel yine sizsiniz ve kimse
size sizin verdiğiniz kadar çok zarar veremez ve hayatınızı yaşamanızı engelleyemez bunu en güzel şekilde sadece siz yaparsınız kendinize. Öncelikle hayatınız ve geleceği
niz için bunun bilincinde olmalısınız fazlasıyla ve bu yönde hayatınızı biçimlendirmelisiniz ki yapmak istediklerinizi yapabilin ve hayatın her alanında da başarıyı yakala
yın. Hayat boyu hissedilen korkular bizleri bir şekilde etkisi altına alır biz onlarla yaşamaya alışmış olsak bile farkında olmasak bile atacağımız adımlarımızda daha ürkek
olmamızı ve hassas olmamızı sağlayarak güçsüz olmamıza neden olur bir şekilde ve sonuç olarakta tabiki adım attığımız şeyler konusunda negatif bir sonuç almamızı sağlar.
Korkmak evet her insanda olan bir duygudur ve bir insanda da olması gerekir mutlaka çünkü korku duygusu bazı noktalarda insanın kendisini koruyabilmesi için gereklidir
savunma mekanizmasını harekete geçirir bu duygu ve böylelikle hayatınıza daha çok dikkat edersiniz, canlı sohbet numaralarının hayattaki korkularımıza karşı ne yapmamız ge
rektiğiyle ilgili sohbetlerle sizlerle beraber her zaman.

SOHBET HATLARISen kendi değerini bildiğinde ,hiç kimse sana kendini değersiz hissettirmez;genel olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de bir çoğumuzun kendi değerimizi bilmeme
miz,kendimizi sevmiyor ve önemsemiyor oluşumuzdur. İnsanların bizi sevip değer vermesini istiyor isek öncelikle biz kendimize değer vermeliyiz ve kendimizi sevmeliyiz bunu
yapmaz isek kendimizin farkına varmaz da ilk olarak kendimiz değerimizi bilmez isek başkalarından da değer ve önem bekleyemeyiz,beklediğimizde de zaten karşımızdaki insan
lar bunu bir şekilde anladıklarından olsa gerek onlar da bize değer ve önem vermeyecektir. İnsanlar kendi değerini ve önemini kendileri belirlerler gerçekten de ,siz kendi
değerinizi ortaya koyduğunuzda net olan bir şey var ise o da insanların sizin gibi değerli bir şeye değersizlik göstermesi mümkün değildir ve onlar da fazlasıyla değerini
zi bilecekler ve hayatlarında çok güzel bir noktaya koyabileceklerdir. Ne kendileri böylesine değerli bir şeye zarar verirler ne de başkalarının size zarar vermesine izin
vermeyeceklerdir ve böylelikle de asla hiç bir zaman hiç bir yerde hiç bir zaman kendinizi değersiz ve önemsiz hissetmezsiniz. Kendi değerini bilmeyene emin olunki kimse
değer vermez ve sizde hayatınız boyunca insaanlardan yana değersizlikle ilgili yakınıp durursunuz. Öncelikle bir insan kendisine nasıl değer verir bunu öğrenmelidir ve ya
şam tarzını da buna göre şekillendirmeli ve kendisi için zararlı olan her şeyden uzak kalmalıdır her şeyden önce,sigara,alkol,uyuşturucu tarzında maddelerin kendisine zarar
lı olduğu bilinciyle hareket ederek kendisi kadar değerli ve önemli olan bir şeyin zarar görmesini istememeli ve hem kendisi hem de bir başkasının hiçbir anlamda zarar ver
memesini sağlamalı ilk başta. Yani zaten kendi değerini bilen bir insan asla kendisine zarar vermeyecektir vermek isteyene de tepkisini en ağır şekilde gösterecektir.
Bu hayatta öncelikle kim olursa olsun kendisini kötü ve değersiz hissettirmeye hakkı yoktur,her insan çok değerli ve çok önemlidir ve aynı zamanda da özeldir. Her birimiz
bu dünyaya gelirken çok farklı güzelliklerde ve özelliklerde geldik ama öncelikle biz kendimiz kendimizin ne olduğunun farkına varmalıyız ki etrafımızdaki insanlar da bunu
anlayıp farkına varabilsinler. Sohbet hatlarının özellikle bu konuda söyleyeceği çok şey var size,istediğiniz vakit arayabilir ve paylaşımlarda bulunabilirsiniz...

SOHBET TELEFONLARIYaptıkların hakkında çok ürkek ve hassas olma,tüm hayat bir deneydir çünkü,bu hayatta bir çok şeyi çocukluğumuzdan beri deneme yanılma yöntemiyle öğreniriz ve bu sayede öğ
renilen şeyler de çok zaman çok daha kalıcı olur ve öğrenmenin en güzel şekillerinden bir tanesidir. Diğer türlü yani ne okuyarak ne yazarak ya da ne de anlatılarak öğren
diklerimiz bir şekilde bir zaman sonra unutulabilir ve hafızada kalıcı olmaz hayat boyu ama deneyerek gerektiğinde ise hatalar ve yanlışlar yaparak öğrendiklerimiz ise ke
sinlikle unutulmaz ve hayat boyu hafızamızda ilk günki tazeliğiyle kalır ve asla da unutulmaz ne olursa olsun. yani bu hayatta öğrenmek istediklerimizi deneme yanılma yön
temiyle öğrenmemiz çok daha kalıcı olmakla beraber en güzel öğrenme şeklidir. Bir şey yapmaya karar verdiğinizde öncelikli olarak çok cesur olmalısınız ve verdiğiniz karar
larda da son derece net olmalısınız ve yolunuzda dimdik ilerleyerek asla ürkek ve hassas bir yapıda olmamalısınız bunlar sizi geriletmekten başka bir şeye yaramaz ve sonuç
ta büyük bir olasılıkla negatif olacaktır ve üzülen bu durumda siz olacaksınız. Ürkek davranmak bazı konularda net olmamak ve aşırı hassasiyet sağlıklı bir şekilde ilerle
menizi angelleyeceğinden gücünüz kırılacak ve aslında çok büyük bir rahatlıkla başaracağınız şeyleri bile başaramayacaksınızdır. Bazen evet yapacaklarımızla ilgili bir çok
şeyde çok ta fazla düşünüp irdelemeden direk olarak adım atmak ve bocalamamak cesaretli olmak ve bir bakıma risk almak çok daha başarılı olmamızı sağlar bazen bir konu hak
kında uzun uzadıya düşünmek ve sürekli olarak elkten geçirmek olabilecek sorun ihtimallerini akıllara getireceğinden bu küçük ihtimaller nedeniyle de sıkıntılar ve sorunlar
yüzünden adım atmaktan vazgeçeriz ve ya bir şekilde cesaretimiz kırılarak ürkek ve korkar vaziyette bir ruh haliyle hareket edince de yapamayız ve başarısız oluruz mutlaka
Yaptıklarımız hakkında asla ve asla ne olursa olsun ürkek ve hassas olmamalıyız ve hayatı deneyerek öğrenmenin de asla yanlış bir yöntem olmadığının ve olmayacağının bilinci
ile hareket ederek yaşamalıyız bu hayatı sohbet telefonlarının da bu konuyla ilgili farklı düşüncelerini dinlemek ve paylaşmak isterseniz istediğiniz sürece ulaşabilir ve
büyük bir rahatlık ve güven içerisinde sohbet edebilirsiniz daima...

SOHBET NUMARALARIYapılabileceğine inan,eğer bir şeyin yapılabileceğine inanırsan,gerçekten inanırsan,zihin yapmak için yeni yollar keşfeder. Bir şeyi gerçekten istiyorsak ve yapabileceğimi
ze gerçekten inanırsak ve kendimize güvenirsek biz insanların gerçekten de bu hayat adına yapamayacağımız,başaramayacağımız pek bir şey yoktur. Bir konuda eğer ki başarı
sız isek bunun nedeni öncelikle kendimize inanmamamız ve ya gerçekten odaklanarak tüm kalbimizle istemeyişimiz ve ya yeterince çabalamamış olmamızdır. Aksi durumda olmaması
için asla bir neden yoktur. Ha tüm çabalamamıza rağmen her şeyi mükemmel yapmamıza rağmen yine de başarı sağlanmamışsa bunun nedeni de kesinlikle o an için istediğimiz şey
lerin bizim hayrımıza veya iyiliğimize olmayışıdır. Ve daha doğru bir zaman beklenmektedir evrensel olarak ve bazı şeyler için doğru zaman çok önemlidir. Doğru zamanda ve
doğru yerde olması istediğimiz şeyler beraberinde çok daha büyük güzellikler getirecektir belki ve bu gerçekten de bizim için çok daha iyi ve hayırlı olacaktır.
Hayatı bazen anlamak çok kolay bazen ise gerçekten de çok büyük o an için anlayamayacağımız ama günü gelince farkına varabileceğimiz sırlar barındırır. Bir şeyi eğer ki
en basit şey bile olsa yapabileceğimize inanmıyor isek kesinlikle başarmamız mümkün değildir. İnsan çok güçlüdür ve sadece zihnini kullanarak bile bir çok şeyi başarabilir
ve bir çok şeyin üstesinden gelebilir kesinlikle. Duygü,düşünce ve konuştuklarımızın gerçekten de bu hayat ve dünya üzerinde çok büyük bir etkisi vardır ve bu yüzden de
istediğimiz bir şeye inanmamızın ve olumlu düşüncelerde olmamızın hayatımız üzerine etkisi oldukça fazladır. Ve bu yüzden de olabildiğince yani mümkün mertebe duygularımızı
ve düşüncelerimizi kontrol altında tutmamız gerekmektedir. Bu bakış açısında ve bu düşünce yapısında da olduğumuz sürece emin olun ki her şey yolunda gidecek ve isteklerimizi
gerçekleştirmemizde önümüzde hiç bir engel olmayacaktır. Sohbet numaraları da bu konuyla ilgili farklı ve yapıcı anlamda düşüncelerini güzel ve keyifli sohbetlerle bizlere
yansıtabileceklerdir.

CANLI SOHBET HATLARIRuhumuzun asıl doğası neşe ve mutluluktur ve kendimizi mutlu hissettiğimiz zamanlarda ruhumuzla bir ve en yakın olduğumuz zamanlardır. Mutluluk bir insanın ihtiyacı olan
en temel duygulardan en önemlisidir gerçekten de. Ve mutlu insanlar genel olarak hayat enerjileriyle etraflarını da mutlu edebilen müthiş bir enerjiye sahiptirler ve pozi
tif duygularını bir şekilde etraflarına öyle bir yansıtırlarki etkilenmemek ve aynı enerjiye sahip olmamak elde değildir. Mutlu ve enrjisi iyi olan insanların genel olarak
her ortamda olmaları ve ortama neşe ve sevinç katmaları gefrçektende çok önemlidir. Aile ortamı,iş ortamı ve ya ilişkilerinde bile son derece pozitif enerjileriyle kendileri
mutlu oldukları kadar etraflarındaki insanları da mutlu edebilmektedirler bu yapıda olan insanlar. Ve gerçekten de her ortama lazımlardır bu tarzda hayat enerjisi iyi olan
insanlar. Ve mutlu  olan insanların en çok ruhlarıyla bütünleştikleri zamanlar ise mutlu oldukları zamanlardır. Bazı insanlar evet her nekadar olumsuz olaylar yaşasalar bile
çok kısa bir sürede tekrar kendilerini toparlayabilirler ve asla negatif enerji yaymazlar etraflarına. Devamlı olarak ta enerjileri güzel olduğu için bu insanların hayatla
rında da pek bir olumsuzluk olmaz ve olsa da uzun sürmez ve bir şekilde o güzel enrjileriyle tekrardan olumlu gelişmeler olur hayatlarında. Daima pozitif bir enerjide olan
insanlar evrene de hep olumlu yönde güzel enerji yaydıklarından dolayı işleri aksi gitmez ve hayattan bekleyip istedikleri bir çok şeyi de bu şekilde elde edebilirler.
Bunun için tamamen güzel şeylere odaklanmalı ve hep pozitif olunmalıki bütün olumlu ve güzel şeyler de size doğru yola çıksın ve hayattan tüm bekledikleriniz olsun bir şe
kilde. Aksi durum yani genel olarak negatif düşünce ve duygularda olan insanlar da etraflarına olumsuz yönde negatif enerji yaydıkları için hem kendileri çok mutsuz olurlar
hem de çevrelerindeki insanları mutsuz ederler. Canlı sohbet hatlarının insanın daha fazla nasıl mutlu olması gerektiğiyle ilgili sohbetlerle tavsiyelerini dinleyebilmeniz
için aramalarınızı beklemektedirler...

CANLI SOHBET NUMARALARIÖlüm; bu dünyada yaşayan her şey gün gelecek ve ölümü mutlaka yaşayacaktır. Ve bir yüz yıl sonra çok fazla değil şuanda yaşayan her insan ölecek ve başka topluluklar başka
insanlar bu dünyanın sahibi olacaklardır,ve dünyamız binlerce yıldır bu döngü içerisinde devam etmektedir. İnsanlar doğarlar,büyürler,yaşarlar ve bir gün mutlaka bu dünyadan
ayrılırlar. Bu  hayattaki tek gerçek ölümdür ve bunun dışında olanlar,yaşananlar her ne varsa geçicidir ve her şey ne kadar güzel olsa ve bize o anlarda sonsuz gibi gelse
hiç bitmeyecek gibi hissetsek bile mutlaka bu hayatın bir sonu var ve yarının kesinlikle bir garantisi yok. Belki de bunu yazarken ben bu son günümdür ve son kez uyanmışımdır
yani şuanda bir çok insanın bu gün son günü olabilir ve yarın bu dünyada olmayabiliriz. Ölümün bizi nezaman nerede ve nasıl şekilde bulacağı hiç belli olmaz ve işte en çok
ta bu yüzden hayatımızın her gününü son günümüzmüş gibi yaşamalıyız ve ona göre değerini bilmeliyiz. Hayat gerçekten de çok kısa ve ömür dediğimiz şey bir anlık bu hayatta
ve her an bir şekilde bir şeylerin sonuna gelebiliriz. o nedenle de çok gereksiz ve boş şeyler için üzülerek ve canımızı sıkarak bu hayatı geçirmememiz ve imkanlar doğrul
tusunda da en güzel şekilde yaşamamız ve hayatın her anının tadını ve keyfini,hazzını alarak yaşamamız yapmamız gereken en doğru şeydir bu hayat adına.
Bu dünyaya hiç birimiz boşuna gelmedik ve hepimizin görevleri vardır bu dünyada yapmamız gereken ve bunlar için bu dünyadayız ve günü geldiğinde görevlerimiz artık sonlan
dığında da sonsuz hayata doğru yolculuğa çıkar ruhlarımız ve bir bakıma bu dünyadan başka bir dünyaya olan yolculuğumuz başlar. Yani bir gün evet yaşayan bütün canlılar
bitkiler,hayvanlar ve insanlar mutlak suretle ölecekler ve yeni bir yaşama doğru belki de yol alacaklar. Her nekadar bu hayat için çabalasak,mücadele etsek ve buradaki yaşam
için hayallerimiz ve beklentilerimiz olsa da ölüm gerçeğini ve gerçekten de tek gerçeği akıldan çıkarmayarak yaşayabilmek gerekir. Canlı sohbet numaralarının bu konudaki fi
kirlerinden ve önerilerinden faydalanabilmek için istediğiniz zaman arayabilir ve yardım alabilirsiniz.

SOHBET NUMARALARI Doğar,büyür ve sonuç olarak ölürüz yada farklı bir zamana dünyaya gideriz. Doğumdan ölüme kadar birçok şey yaşarız çocukluk,gençlik,olgunluk,yaşlılık ve yaşayan hiçbir canlı
için asla ve asla bundan kaçış yoktur mutlaka her birimiz aynı şeyleri yaşarız ve birgün hayat dediğimiz şey son bulur. Neler sığmazki bu yaşama ne çok yaşanmışlık anı,hatıra
yaşanır ve biter sadece hafızalarda ve bir fotoğraf karesinde kalır yaşananlar. Yaşlanmak diyoruz evet her dnekadar uzun gibi gelsede bir ömür hayat bana göre çok ama çok kısa
aslında hayat kocaman bir anlar bütünüdür hayat bir gün o da bu gün grçekten şuan ne yaşanıyorsa hayatımız bundan ibaret sadece. Bu yüzdendirki anın yani şimdinin değerini
kıymetini çok iyi anlayabilelim bu bilinçle yaşayalım her bir dakikamızı. Yaşlılık diyoruz ve bu eminimki hepimizi ciddi anlamda korkutuyor hiçbirimiz istemiyoruz yaşlanmayı
daha doğrusu yaş almayı,yaşlanma yada yaş alma denen şey evet bir süreç asla kaçışı olmayan ama diğer yandan nede büyük tecrübe birikimidir çocuklarımıza torunlarımıza
bırakabileceğimiz en büyük miras bir okadar değerli.
 Hayat bizlere sunulan en özel armağan, güzel olup olmadığına yaşam koşullarımızla yaşadıklarımızla karar verebileceğimiz bir dünya doğduğumuz yer.
Hep güzel insanlar olsun iyi insanlar olsun hayatımızda çok sevebileceğimiz çok değer verdiğimiz çok sevildiğimiz değer gördüğümüz insanlar olsun dünya öyle bir yer olsunki
bize cennet olsun çok ama çok mutlu olsun bütün insanlar üzüntü, göz yaşı olmasın, acılar olmasın.
Diyelim ki evet armağan gerçekten çok güzel bir hediye hayat bize sunulan ,demeyelim annemize neden beni doğurdun ben neden geldim bu dünyaya bu acıları çekmek içinmi
Bu dünyada yada hayatımızda ne iyiden kaçabiliriz ne kötülükten ne acılardan ne de gözyaşından,mutsuzluktan evet bunların hiçbirinden kaçamayız ve yaşamamız gereken herşeyi
yaşarız yaşamak zorunda kalırız. Bir çoğu bizim irademizle bir çoğuda istemsizce bizim dışımızda gelişir hayatımızı oluşturan olaylar.
 Hayat iyisiyle kötüsüyle herşeye rağmen çok güzel. Sohbet numaraları da hayatımızı bu şekilde sorgulayıp farklı bakış açıları ve detaylar yakalayabileceğimiz sohetlerin
yaşanacağı hatlardır.